1 - 9 / 66

الترتيب

دستور زبان انگلیسی - Relative Clauses

دستور زبان انگلیسی - Relative Clauses

بواسطة Nadia Karimi
عدد البطاقات 168
0المبيعات
25
دستور زبان انگلیسی - Pronouns & determiners

دستور زبان انگلیسی - Pronouns & determiners

بواسطة Nadia Karimi
عدد البطاقات 384
0المبيعات
56
دستور زبان انگلیسی - Articles & Nouns chapter (3)

دستور زبان انگلیسی - Articles & Nouns chapter (3)

بواسطة Nadia Karimi
عدد البطاقات 204
0المبيعات
21
دستور زبان انگلیسی - Articles & Nouns chapter (2)

دستور زبان انگلیسی - Articles & Nouns chapter (2)

بواسطة Nadia Karimi
عدد البطاقات 249
0المبيعات
31
دستور زبان انگلیسی - Articles & Nons (chapter1)

دستور زبان انگلیسی - Articles & Nons (chapter1)

بواسطة Nadia Karimi
عدد البطاقات 222
0المبيعات
27
English Grammar Rules - قوانین دستور زبان انگلیسی

English Grammar Rules - قوانین دستور زبان انگلیسی

بواسطة Nadia Karimi
عدد البطاقات 505
0المبيعات
71
دستور زبان انگلیسی - To & -ing (chapter 3)

دستور زبان انگلیسی - To & -ing (chapter 3)

بواسطة Nadia Karimi
عدد البطاقات 218
0المبيعات
32
دستور زبان انگلیسی - To & -ing (chapter2)

دستور زبان انگلیسی - To & -ing (chapter2)

بواسطة Nadia Karimi
عدد البطاقات 219
0المبيعات
30
دستور زبان انگلیسی - To and -ing (chapter 1)

دستور زبان انگلیسی - To and -ing (chapter 1)

بواسطة Nadia Karimi
عدد البطاقات 202
0المبيعات
27
دستور زبان انگلیسی - Relative Clauses
بواسطة Nadia Karimi انگلیسی
  • 0المبيعات
در این بسته شما با تمامی جمله‌واره‌های موصولی در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. همه‌ی آنچه که در مورد نحوه‌ صحیح استفاده از جمله‌واره‌هایی با: Who / that / what - which - whose/ whom / where و همینطور جمله‌واره‌های شامل اطلاعات اضافی، ing و یا مختوم به ed هستند به شما در این بسته آموزش داده خواهد شد.
25
دستور زبان انگلیسی - Pronouns & determiners
بواسطة Nadia Karimi انگلیسی
  • 0المبيعات
در این بسته ضمایر و معرف‌های اسم در زبان انگلیسی به طور کامل بررسی و به شما آموزش داده می‌شود.
56
دستور زبان انگلیسی - Articles & Nouns chapter (3)
بواسطة Nadia Karimi انگلیسی
  • 0المبيعات
سومین و آخرین بسته از مجموعه بسته‌های آموزش تمامی نکات مربوط به اسم در زبان انگلیسی.
21
دستور زبان انگلیسی - Articles & Nouns chapter (2)
بواسطة Nadia Karimi انگلیسی
  • 0المبيعات
دومین بسته از مجموعه بسته‌های آموزش تمامی نکات مربوط به اسم در زبان انگلیسی.
31
دستور زبان انگلیسی - Articles & Nons (chapter1)
بواسطة Nadia Karimi انگلیسی
  • 0المبيعات
اولین بسته از مجموعه بسته‌های آموزش تمامی نکات مربوط به اسم در زبان انگلیسی.
27
English Grammar Rules - قوانین دستور زبان انگلیسی
بواسطة Nadia Karimi انگلیسی
  • 0المبيعات
مجموعه‌ی حاضر بر اساس کتاب English Grammar Rules & Mistakes نوشته‌ی Melony Jacobs طراحی و تدوین شده است و مهم‌ترین هدف آن ارتقای توانایی‌های نوشتن، خواندن و افزایش تسلط شما بر مجموعه‌ی دستورهای زبان انگلیسی است. دانش‌آموزان، دانشجویان، داوطلبان آزمون‌های مختلف زبان انگلیسی مثل تافل، آیلتس و ... و حتی کسانی که به تازگی آموختن زبان انگلیسی را آغاز کرده‌اند نیز، می‌توانند از این مجموعه بهره ببرند.
71
دستور زبان انگلیسی - To & -ing (chapter 3)
بواسطة Nadia Karimi انگلیسی
  • 0المبيعات
سومین و آخرین بسته از مجموعه‌ی آموزشی To & -ing.
32
دستور زبان انگلیسی - To & -ing (chapter2)
بواسطة Nadia Karimi انگلیسی
  • 0المبيعات
در این بسته فصل دوم از مجموعه آموزش‌ها در مورد نحوه‌ی استفاده از to & -ing در زبان انگلیسی به شما ارائه می‌شود.
30
دستور زبان انگلیسی - To and -ing (chapter 1)
بواسطة Nadia Karimi انگلیسی
  • 0المبيعات
در این بسته فصل اول از آموزش‌های مربوط به to & -ing در زبان انگلیسی به طور کامل بررسی و به شما آموزش داده می‌شود.
27