1 - 9 / 10

الترتيب

İstanbul C1+

İstanbul C1+

بواسطة mostafa rahmati
عدد البطاقات 978
0مبيعات
19
İstanbul B2

İstanbul B2

بواسطة mostafa rahmati
عدد البطاقات 315
0مبيعات
7
İstanbul B1

İstanbul B1

بواسطة mostafa rahmati
عدد البطاقات 569
0مبيعات
12
İstanbul A2

İstanbul A2

بواسطة mostafa rahmati
عدد البطاقات 816
0مبيعات
17
İstanbul A1

İstanbul A1

بواسطة mostafa rahmati
عدد البطاقات 1,121
0مبيعات
19
Yedi İklim A2

Yedi İklim A2

بواسطة mostafa rahmati
عدد البطاقات 1,395
0مبيعات
29
Yedi İklim A1

Yedi İklim A1

بواسطة mostafa rahmati
عدد البطاقات 2,020
0مبيعات
49
Hitit 3

Hitit 3

بواسطة mostafa rahmati
عدد البطاقات 915
0مبيعات
15
Hitit 2

Hitit 2

بواسطة mostafa rahmati
عدد البطاقات 694
0مبيعات
15
İstanbul C1+
بواسطة mostafa rahmati ترکی
  • 0مبيعات
سری کتاب های Istanbul جدید ترین منبع آموزش آکادمیک زبان ترکی استانبولی هستند که از روش ها بهتری برای آموزش زبان استفاده کرده اند. از این روی بیشتر آموزشگاه های زبان ترکی استانبول این کتاب را تدریس می کنند.
19
İstanbul B2
بواسطة mostafa rahmati ترکی
  • 0مبيعات
سری کتاب های Istanbul جدید ترین منبع آموزش آکادمیک زبان ترکی استانبولی هستند که از روش ها بهتری برای آموزش زبان استفاده کرده اند. از این روی بیشتر آموزشگاه های زبان ترکی استانبول این کتاب را تدریس می کنند.
7
İstanbul B1
بواسطة mostafa rahmati ترکی
  • 0مبيعات
سری کتاب های Istanbul جدید ترین منبع آموزش آکادمیک زبان ترکی استانبولی هستند که از روش ها بهتری برای آموزش زبان استفاده کرده اند. از این روی بیشتر آموزشگاه های زبان ترکی استانبول این کتاب را تدریس می کنند.
12
İstanbul A2
بواسطة mostafa rahmati ترکی
  • 0مبيعات
سری کتاب های Istanbul جدید ترین منبع آموزش آکادمیک زبان ترکی استانبولی هستند که از روش ها بهتری برای آموزش زبان استفاده کرده اند. از این روی بیشتر آموزشگاه های زبان ترکی استانبول این کتاب را تدریس می کنند. کتاب Istanbul A2 دومین سطح از این مجموعه میباشد.
17
İstanbul A1
بواسطة mostafa rahmati ترکی
  • 0مبيعات
سری کتاب های Istanbul جدید ترین منبع آموزش آکادمیک زبان ترکی استانبولی هستند که از روش ها بهتری برای آموزش زبان استفاده کرده اند. از این روی بیشتر آموزشگاه های زبان ترکی استانبول این کتاب را تدریس می کنند. کتاب Istanbul A1 اولین سطح از این مجموعه میباشد.
19
Yedi İklim A2
بواسطة mostafa rahmati ترکی
  • 0مبيعات
مجموعه کتاب های Yedi iklim از تازه ترین متدهای آموزشی زبان ترکی استانبولی به شمار می رود که توسط موسسه Yunus Emre طراحی شده است. دومین کتاب این مجموعه کتاب Yedi iklim A2 می باشد.
29
Yedi İklim A1
بواسطة mostafa rahmati ترکی
  • 0مبيعات
اگر به دنبال یادگیری زبان ترکی استانبولی هستید قطعا این کتاب می تواند یکی از بهترین گزینه های ممکن باشد. مجموعه Yedi İklim Turkce برای آموزش زبان ترکی استانبولی طراحی گردیده است. این کتاب به گونه ای طراحی شده که نمایانگر فرهنگ و طرز تفکر فرهنگ کشور ترکیه می باشد. سطح ابتدایی این کتاب A1 می باشد که شامل 191 صفحه در 8 Unit است.
49
Hitit 3
بواسطة mostafa rahmati ترکی
  • 0مبيعات
سری کتاب های سه سطحی Yeni Hitit جهت آمادگی برای آزمون تومر زبان ترکی طراحی گردیده است. این کتاب توسط مرکز تحقیقات و کاربرد زبان ترکیه و زبان های خارجی دانشگاه آنکارا برای آموزش زبان ترکی به افراد غیر ترک زبان در 3 جلد تهیه شده است. این مجموعه که آموزش زبان ترکی استانبولی را از پایه شروع می کند، برای مبتدیان و افرادی که قصد ادامه تحصیل در ترکیه را دارند، مناسب خواهد بود.
15
Hitit 2
بواسطة mostafa rahmati ترکی
  • 0مبيعات
سری کتاب های سه سطحی Yeni Hitit جهت آمادگی برای آزمون تومر زبان ترکی طراحی گردیده است. این کتاب توسط مرکز تحقیقات و کاربرد زبان ترکیه و زبان های خارجی دانشگاه آنکارا برای آموزش زبان ترکی به افراد غیر ترک زبان در 3 جلد تهیه شده است. این مجموعه که آموزش زبان ترکی استانبولی را از پایه شروع می کند، برای مبتدیان و افرادی که قصد ادامه تحصیل در ترکیه را دارند، مناسب خواهد بود
15