1 - 9 / 15

الترتيب

Mobile A2

Mobile A2

بواسطة Sara Samavati
عدد البطاقات 1,007
0مبيعات
19
Mobile A1

Mobile A1

بواسطة Sara Samavati
عدد البطاقات 1,576
0مبيعات
39
Edito B1

Edito B1

بواسطة Sara Samavati
عدد البطاقات 2,165
0مبيعات
43
Edito A2

Edito A2

بواسطة Sara Samavati
عدد البطاقات 1,437
0مبيعات
39
Edito A1

Edito A1

بواسطة Sara Samavati
عدد البطاقات 1,018
0مبيعات
29
Saison 4

Saison 4

بواسطة Negar MohamadHasani
عدد البطاقات 1,548
0مبيعات
39
Saison 3

Saison 3

بواسطة Negar MohamadHasani
عدد البطاقات 1,297
0مبيعات
29
Saison 2

Saison 2

بواسطة Negar MohamadHasani
عدد البطاقات 618
0مبيعات
17
saison 1

saison 1

بواسطة Negar MohamadHasani
عدد البطاقات 1,011
0مبيعات
29
Mobile A2
بواسطة Sara Samavati فرانسوی
  • 0مبيعات
کتاب Mobile , methode de francais کتابی از انتشارات didier است که برای شروع یادگیری زبان فرانسه در برخی از موسسات زبان در ایران تدریس میشه.
19
Mobile A1
بواسطة Sara Samavati فرانسوی
  • 0مبيعات
کتاب Mobile , methode de francais کتابی از انتشارات didier است که برای شروع یادگیری زبان فرانسه در برخی از موسسات زبان در ایران تدریس میشه.
39
Edito B1
بواسطة Sara Samavati فرانسوی
  • 0مبيعات
مجموعه کتاب‌های Edito به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین منابع آموزشی زبان فرانسه توسط انتشارات Didier در سطوح مختلف تألیف و منتشر شده است. محتوای آموزشی این کتاب‌ها بر اساس اتفاقات واقعی است که ممکن است یک فرانسوی زبان با آنها مواجه شود.
43
Edito A2
بواسطة Sara Samavati فرانسوی
  • 0مبيعات
مجموعه کتاب‌های Edito به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین منابع آموزشی زبان فرانسه توسط انتشارات Didier در سطوح مختلف تألیف و منتشر شده است. محتوای آموزشی این کتاب‌ها بر اساس اتفاقات واقعی است که ممکن است یک فرانسوی زبان با آنها مواجه شود.
39
Edito A1
بواسطة Sara Samavati فرانسوی
  • 0مبيعات
مجموعه کتاب‌های Edito به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین منابع آموزشی زبان فرانسه توسط انتشارات Didier در سطوح مختلف تألیف و منتشر شده است. محتوای آموزشی این کتاب‌ها بر اساس اتفاقات واقعی است که ممکن است یک فرانسوی زبان با آنها مواجه شود.
29
Saison 4
بواسطة Negar MohamadHasani فرانسوی
  • 0مبيعات

مجموعه کتاب های سزون یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که در بسیاری از موسسات زبان در ایران تدریس میشود. این کتاب در 4 سطح طراحی شده است و هر کتاب شما را به یکی از سطح های استاندارد زبان های اروپایی میرساند. کتاب سزون 4، چهارمین سطح این کتاب ها میباشد. 

39
Saison 3
بواسطة Negar MohamadHasani فرانسوی
  • 0مبيعات

مجموعه کتاب های سزون یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که در بسیاری از موسسات زبان در ایران تدریس میشود. این کتاب در 4 سطح طراحی شده است و هر کتاب شما را به یکی از سطح های استاندارد زبان های اروپایی میرساند. کتاب سزون 3، سومین سطح این کتاب ها میباشد. 

29
Saison 2
بواسطة Negar MohamadHasani فرانسوی
  • 0مبيعات

مجموعه کتاب های سزون یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که در بسیاری از موسسات زبان در ایران تدریس میشود. این کتاب در 4 سطح طراحی شده است و هر کتاب شما را به یکی از سطح های استاندارد زبان های اروپایی میرساند. کتاب سزون 2، دومین سطح این کتاب ها میباشد. 

17
saison 1
بواسطة Negar MohamadHasani فرانسوی
  • 0مبيعات
مجموعه کتاب های سزون یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که در بسیاری از موسسات زبان در ایران تدریس میشود. این کتاب در 4 سطح طراحی شده است و هر کتاب شما را به یکی از سطح های استاندارد زبان های اروپایی میرساند. کتاب سزون 1 اولین سطح این کتاب ها میباشد.
29